1. POLÍTICA DE PRIVACITAT
En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament (Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre), MASIAS DE ROCABRUNA CB ( des d’ara “MDR”) NIF E67524413, Tel: 655.841.668, e-mail: daniel@masiasderocabruna.com amb domicili a Goldoni 5, 08035, Barcelona, ​​manifesta que la visita al seu lloc web no implica que l’Usuari o client (des d’ara “Usuari “) hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, amb l’excepció de l’Usuari que sol·liciti una consulta o compri algun dels productes oferts en www.masiasderocabruna.com i / o a les altres URL relacionades i operades per MDR.
Quan es proporcionin dades de caràcter personal, aquests seran recollides i tractades respectant els drets dels seus titulars i conforme la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà a través dels correus electrònic que l’Usuari pugui remetre a MDR, a través del formulari de contacte que figura en el lloc web, o comprant algun dels productes en els llocs web esmentats.
L’usuari garanteix que les dades personals proporcionades són certes i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Qualsevol pèrdua o dany causat a el lloc o la persona responsable del lloc web o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.
Les dades personals proporcionades per l’Usuari s’incorporen a el fitxer anomenat “Usuari web”, pertanyent a MDR i inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d’aquest fitxer serà exclusivament la recollida de dades bàsiques per a la gestió de la relació comercial i professional amb l’Usuari.
El lloc web ha implementat totes les mesures tècniques i organitzatives al seu abast, per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració o accés no autoritzat a les dades de caràcter personal facilitades per l’Usuari.
MDR compleix amb l’obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal rebudes a través d’aquest lloc web i als el deure de tractar-les amb confidencialitat. Les dades personals recollides no seran cedides a tercers sense el consentiment exprés de l’titular dels mateixos.

2. DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ (ARCO)
Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades de caràcter personal que hagin estat aportats a través d’aquest lloc web, l’Usuari podrà remetre un correu electrònic a l’adreça daniel@masiasderocabruna.com. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona sol·licitant, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia escanejada de el Document Nacional d’Identitat o document equivalent d’identificació i petició en què es concreti la sol·licitud.
Finalitzada la relació amb l’Usuari, per MDR és possible que tingui l’obligació de conservar les dades durant el temps imprescindible per a complir les obligacions legals, però procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris a la finalitat per a la qual van ser recollides.

3. POLÍTICA DE COOKIES
L’accés a la pàgina web pot implicar la utilització de cookies, que són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari, perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar a l’usuari com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals i informació tècnica com, per exemple, les pàgines concretes visitades.
Les cookies utilitzades podrien ser cookies de sessió, que no s’emmagatzemen en l’equip de l’usuari però es necessiten durant cada sessió d’ús en cada servei web, ja que són imprescindibles per al correcte funcionament de l’servei; i / o galetes emmagatzemades temporalment en l’equip de l’usuari, que s’utilitzen per a realitzar estudis estadístics anònims i agregats de l’ús que els usuaris fan de el servei, per poder fer futures millores i optimitzacions.
En particular, aquest lloc web fa ús de cookies d’anàlisi i no recullen informació que comporti la identificació de l’usuari, tota la informació recopilada és de caràcter anònima i la seva finalitat és purament estadística per conèixer el nombre de visites rebudes en el lloc web.
L’usuari pot optar per no voler aquest seguiment, per a això podrà configurar el seu navegador amb aquesta opció. És possible que la no acceptació de les cookies podria suposar la impossibilitat d’accedir, en tot o part, a la disponibilitat de el servei, per això es recomana consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Internet no és un lloc completament segur, per tant, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que les seves dades personals siguin coneguts per tercers no autoritzats que puguin fer un ús inadequat dels mateixos.

4. COM ELIMINAR LES COOKIES UN COP ACCEPTADES
L’usuari pot procedir a la desinstal·lació de cookies després de visitar o utilitzar el lloc web, marcant la tecla F12 de l’ordinador, anar a “Resources” al menú superior de la barra que apareix a l’extrem inferior de la pantalla i al menú lateral esquerre, buscant on figura “cookies”. Fa clic damunt de la nostra web i veurà en el costat dret, el tipus de cookies que s’utilitza. Si vol eliminar-les, marqui la galeta concreta i seleccioni l’opció “Delete” (eliminar).
També pot fer-ho a través del seu propi navegador, per la qual cosa li compartim els enllaços d’interès:

A Google Chrome
A Safari
A Firefox
A Internet Explorer
A Opera

 

TORNAR